Anlægsgartnermester Ove Jensen ApS

Vi tilbyder

Anlœg og vedligeholdelse af grœsplœner

Vores speciale er anlæg af græsplæner, og vi anlægger både nye plæner og vedligeholder eksisterende plæner.

Det betaler sig at få fagfolk til at anlægge græsplænen – vi udfører arbejdet fagligt korrekt og med præcision, vi bearbejder jorden omhyggeligt, og sørger for, at grœsplœnen kommer til at fremstå smuk og grøn. For at opnå et godt resultat er det afgørende, at grœsplænen allerede fra start er anlagt på den rigtige måde i velforberedt jord.

Nyanlæg og renovering

Vi samarbejder med en række dygtige og faguddannede arkitekter, landsskabsarkitekter, leverandører og underentreprenører, og etablerer og renoverer blandt andet baggårde, anlæg og udenomsarealer. Vi hjælper gerne med planlægning og konkrete forslag, så du er sikret et godt og tilfredsstillende resultat.

Vi har erfaring inden for:

 • beplantningsarbejde, græsarealer, grus, barkflis og vand
 • belægningsopgaver, betonfliser, granitfliser, brosten og chaussésten
 • raftehegn, trådhegn, pileflethegn, bræddehegn, panelhegn og levende hegn
 • trapper og støttemure
 • sandkasser, legeredskaber og gummifliser
 • asfaltarbejde, kloakarbejde, belysning, nedrivning og tømreropgaver

Private haver

Med vores store erfaring inden for opgaver i private haver tilgodeser vi dine ønsker, behov og forventninger, og derudfra er vores mål at skabe en harmonisk sammenhæng mellem dit hus og din have. Vi udfører flere forskellige typer belægningsopgaver, for eksempel med grus, betonfliser, granitfliser, brosten eller chaussésten. Herudover kan vi hjælpe med ideer til vand og belysning i din have.

Planter og græs er som oftest en stor og grundlæggende del af en have. Ud over beplantningsarbejde anlægger vi også græsarealer, som er vores speciale. Trapper, støttemure og forskellige typer hegn kan være med til at forme haven, og vi hjælper dig gerne med valg af sten og hegn, så du opnår et smukt resultat.

Ønsker du en børnevenlig have, kan vi hjælpe dig med blandt andet sandkasse, legeredskaber og urtebed, hvor dine børn kan være med til at passe deres egne, spiselige planter.

Vedligeholdelse

Vi plejer og vedligeholder alle typer udenomsarealer, både private haver, anlæg og virksomhedsarealer:

 • pleje af græsplæner og bede
 • lugning, græsklipning, plantning og hækkeklipning
 • træfældning, stødfræsning og beskæring af træer, buske og hække
 • vedligeholdelse af sandkasser
 • fejning
 • vedligeholdelse af asfalt, grus-, flise- og stenbelægninger
 • vedligeholdelse af trapper, fortove, veje, stier og hegn

Snerydning

Glatførebekæmpelse og snerydning af udenomsarealer er en af vores store opgaver i vinterhalvåret, og vores maskinpark dækker alle typer arealer.

Vores snerydningsordning er fleksibel og kan tilpasses alle ejendomme uanset størrelse, og vi kører ud for både virksomheder og private. Vores døgnvagt sidder klar ved telefonen fra primo november til ultimo marts, og vi holder os løbende underrettet om vejrets udvikling, og rykker ud ved snefald og frost.